proces

Vi tilbyder altid et gratis og uforpligtende dialogmøde om jeres drømme og visioner til projektet. Herefter kan vi give et fast tilbud på rådgivningen, så det giver mening for jer. Nedenstående faser og indhold er vejledende.

Idéoplæg

Ideoplægget indeholder et skitseforslag med rammerne og de arkitektoniske muligheder for dit drømmeprojekt. Forslaget tager afsæt i drøftelser med jer om jeres ønsker og behov som vi omdanner til et arkitektoniske koncept. I slutning af denne proces tager vi et møde hvor I bliver præsenteret for det bearbejdet materiale og som I får udleveret som en PDF-fil.

 

 • Indhentning af relevante oplysninger vedr. projektets omfang og lovkrav, BBR, OIS, Kommune og lokalplaner
 • Stedsanalyser og registrering af grunden, eventuelle opmåling af eksisterende forhold
 • Udarbejdelse af håndskitse eller foreløbig grundplan af det arkitektoniske koncept, Eventuel med en enkelt facade eller snit tegning hvis dette er relevant)
 • Opbygning af 3D -model med enkelte 3D-visualiseringer, en hvidmodel der viser solforhold og volumener
 • Efterfølgende mulighed for tilpasning, en eller mindre rettelser

Projektforslag

Projektforslaget er en videre bearbejdelse af konceptet fra ideoplægget. Projektforslaget indeholder et detaljeret tegningsmateriale med en gennemarbejdet planløsning og den visuelle identitet for projektet. Vi tager et møde med jer når projektmaterialet er klar, hvor vi gennemgår det hele med jer. Undermødet vil I blive præsenteret for en digital 3D rundvisning af jeres projekt og I vil få udleveret en fysisk mappe I kan taget med hjem.

 

 • Indhentning af eventuelle yderligere undersøgelser og eksterne rådgivere, ingeniør, landinspektør mm.
 • Grundig bearbejdelse af tegningsmateriale, Situationsplan, etageplaner, belysningsplan, facader og principsnit
 • Detaljeret visualiseringer af projektet med materialebestemmelser
 • Analyse af generel efterisolering (tag og gulve) ved renovering
 • Efterfølgende mulighed for tilpasning, en eller mindre rettelser
 • Udlevering af fysisk mappe med det udarbejdet materiale, en digital version og 3D model.

Myndighedsprojekt

Myndighedsprojektet er en videre bearbejdning af det godkendte projektforslag. Det er i denne proces vi håndterer kommunikation med myndighederne og søger om en byggetilladelse for jer.

 

 • Tegningsmateriale til myndighedsbehandling – I denne fase viderebearbejdes projekforslaget, så det kan danne grundlag for en byggetilladelse. Hertil laves konstruktionsprincip, afløbs- og kloakplan.
 • Upload til myndigheder   Vi sørger også for upload af materialet når I har godkendt projektet. Desuden tager vi også dialogen med myndighederne.

Udbudsprojekt

For at kunne indhente præcise tilbud fra håndværkere kræves der et udbudsprojekt/udførelsesprojekt.

Her kan vi hjælpe med;

 • Hovedtegninger og detaljetegninger bestående af minimum situationsplan, etageplaner, facader, tværsnit og detaljetegninger.
 • Udarbejdelse af materiale og arbejdsbeskrivelser
 • Udbudsdokumenter ifm. udsendelse

Rådgivning ifm. udførelsen af byggeriet

Vi kan også rådgive jer igennem selve udførelsesfasen. Det kan f.eks. være opgaver som;

 

 • Projektopfølgning – hvis der skulle være spørgsmål til tegningsmaterialet samt yderligere detaljering.
 • Fagtilsyn – hvor vi kontrollerer kvaliteten af det udførte arbejde løbende i byggeprocessen. Hertil udfører vi notater som dokumenterer fejl og mangler der skal udbedres.  
 • Byggeledelse – her kan vi stå for selve ledelsen af byggepladsen og håndværkerne. Det indeholder typisk også afholdelse af byggemøder inkl. referater samt sikkerhedsmøder om nødvendigt.

Kontakt

+45 23 49 12 60
rene@livsvaerk.nu

Adresse

Skudehavnsvej 30 
9000 Aalborg

Rutevejledning